25 kez görüntülendi
Sosyal Bilgiler kategorisinde  

2 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 

 (M.Ö 220-MS 216)

 • Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. 
 • Teoman tarafından kurulmuştur. 
 • Teoman Türk boylarını tek bir yönetim altında toplamıştır. 
 • Teoman döneminde Çinliler Türk akınlarını önlemek için Çin Seddi'ni yaptırdılar. 
 • Devlet en parlak dönemini Metehan döneminde yaşamıştır. 
 • Mete günümüz ordusunda kullanılan onlu sistemi (10’lu Sistem) kurdu. 
 • Oğuz Kağan destanındaki Oğuz’un Metehan olduğu sanılmaktadır. 

NOT: Türkler, tarihte demir madenini ilk işleyen milletlerdendir. Başlıca mesleklerinden biri madencilik olan Türkler; savaş aletleri, tabaklar, maşrapalar, heykeller vb. eşyalar yapmışlardır

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 
Türklere ait, onlar hakkında bilgi veren en eski ilk yazılı belge M.Ö. 318 tarihli Çin Belgesi’dir.

ÖZELLİĞİ:

 Türklerle Çinliler arasındaki bu antlaşma Osta Asya tarihinin bilinen ilk antlaşmasıdır.

 - Türk tarihinde siyasi birlik HUNLAR ile başlar.

- Anadolu'ya ilk giren Türkler, HUNLAR'dır.

 Teoman:

 - Bilinen ilk hükümdardır.

- Dağınık boyları ilk defa bir bayrak altında topladı.

 - M.Ö. 214 yılında Çinliler, Hun akınlarına karşı Çin Seddi'ni yaptı.

METE:

- Çinlileri yenilgiye uğratarak onlarla ilk yazılı antlaşmayı yaptı.

- Çin'i vergiye bağladı.

- İpek yolu denetimini ele geçirerek ekonomik yönden güçlendi.

 METE'NİN ÇİN POLİTİKASI:

 Çin'i vergiye bağlamıştır. Çin'e tamamen hakim olup yerleşmek istememiştir.

Sebep: Çin'in yoğun nüfusu içinde Türkler'in yokolmasından, benliklerini yitirmesinden çekinmiştir.

- İlk Türk devlet teşkilatını kurdu. İkili Teşkilat: Sağ-Sol Orta (Devletin çabuk yıkılmasında etken olmuştur)

- İlk Ordu teşkilatını (ONLU SİSTEM) kurmuştur. (Bugünkü kara ordumuzun temeli atıldı)

- Islıklı okları icat etti.

 Çin'in, Hunlara'a Karşı Uyguladığı Politika

 1. Çinli prensesleri evlenmek üzere Hun ülkesine gönderdi.

2. Danışman adı ile geçen Çinli diplomatların casusluk faaliyetleri.

3. Türk savaş yöntemlerini öğrendiler.

4. Türklerin lüks merakından faydalanıp ipekli kumaşlar gönderdiler.

AVRUPA HUN DEVLETİ

 Kavimler Göçü Sonuçları

- Avrupa uzun yıllar karışıklıklar içinde kaldı.

- Çeşitli kavimlerin kaynaşması sonucu yeni milletler ortaya çıktı.

- Günümüz Avrupa devletlerinin bir çoğunun temelleri bu dönemde atıldı.

- İlkçağın sonu, Ortaçağın başı kabul edildi.

- Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. Batı Roma yıkıldı.

- Avrupa'da temeli eşitsizliğe dayalı FEODALİTE rejimi doğdu.

- En parlak dönemi Atilla'ya aittir.

ATİLANIN TEMEL SİYASETİ

Dünya'ya hakim olmak.

Bunu gerçekleştirmek içinde Doğu ve Batı Roma'yı ele geçirmek istedi.

Atilla adına opera bestelenmiş, destanlara konu olmuştur.

 I. GÖKTÜRK DEVLETİ:

 - Orta Asya'da en geniş sınırlara ulaşan Türk devletidir.

- Tarihte Türk adını kullanan ilk devlet.

- İlk defa Bizans elçisi Göktürk devletine geldi.

 - Ergenekon Destanı, Göktürkler'in kuruluşunu anlatır.

- Göktürk Alfabesini hazırladılar. (Orhun Abideleri) 1)

Göktürk + Sasani ittifakını yaptılar (Akhunlar'a karşı)

AMAÇ:

İpek yolu ticaretine sahip olmak.

Sasaniler: İran'daAkhunlar: Türk devleti ve Afganistan topraklarında kuruldular. (EFTALİTLER)

 SONUÇ: Göktürk ve Sasaniler, AKHUN devletini aralarında paylaştılar. Göktürk + Bizans ittifakı yaptılar. (Sasaniler'e karşı

SONUÇ:

Sasani devleti zayıfladı. Sasani Devleti'nin zayıflaması, Hz.Ömer'in İran'ı fethetmesini kolaylaştırdı.
Hoş geldiniz, onlineodev.com sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.
 1. fahri

  15966 puan

 2. Miyase

  11701 puan

 3. murat

  8389 puan

 4. sevgi

  6924 puan

 5. kemal

  5860 puan

14.0k soru

14.3k cevap

66 yorum

684 kullanıcı

...