25 kez görüntülendi
Sosyal Bilgiler kategorisinde  

1 cevap

1 beğenilme 0 beğenilmeme
 

Milli mücadelenin ilk yıllarında bugün sahip olduğumuz radyo ,televizyon gibi birçok iletişim aracı bulunmamaktaydı.Atatürk milli mücadele yıllarında kamuoyu oluşturmak ve halkı bilinçlendirmek için, kitle iletişim araçlarının bu konudaki önemini bildiğinden bazı çalışmalar yapmıştır.

Atatürk dönemi iletişim araçları sırasıyla 

İrade-i Milliye Gazetesinin çıkarılması (Eylül 1919): Sivas Kongresinde alınan bir kararla çıkarılmasına karar verilen gazetedir. Milli mücadelenin gidişatı hakkında halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan bu gazete,milli mücadelenin yayın organı olmuştur.Atatürk’ün benim gazetem dediği gazetedir.

Hakimiyet-i Milliye Gazetesinin çıkarılması (Ocak 1920): Milli mücadelenin sözcülüğünü yapmıştır. Amaç halkı bilgilendirmektir. Milli mücadeledeki genelge ve beyannameler bu gazetede yayınlanmıştır. Mustafa Kemal bu gazetede yazılarını imzasız veya başka bir isimle yayınlamıştır.

Anadolu Ajansı’nın(AA) Kurulması (Nisan 1920):

* Büyük Millet Meclisinin kararlarını günü gününe halka duyurmuştur.

*Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk resmî ajansı (A.A.)’dır.

*Mustafa Kemalin emriyle Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar gibi Cumhuriyet tarihinin aydınları tarafından milli mücadele davasını bütün memlekete ve dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920’de kurulmuştur.

*Anadolu Ajansı günümüzde çalışmalarına devam etmektedir.

Ceride-i Resmiye gazetesinin yayın hayatına başlaması ( 7 Ekim 1920)

*Ankara’da kurulan T.B.M.M. Hükümetinin resmi gazetesidir.

*Hükümet, meclis, cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından çıkan kanun, yönetmelik, kararname ve genelge gibi kararları yayınlamaktır.

Telsiz Telgraf Hakkındaki Kanunun Kabul Edilmesi (1925)

Telsiz Tesisi Hakkında Kanun adlı bir yasa çıkarılarak Türkiye genelinde bir telsiz şebekesi kurulması ön görülmüştür.

Telsiz,Telgraf vericilerinin hizmete girmesi (1927)

1927’de hizmete giren telsiz-telgraf vericileriyle Berlin, Newyork, Moskova, Tahran, Viyana, Londra gibi merkezlerle bağlantı kurulmuştur

İstanbul Radyosunun yayına başlaması (6 Mayıs 1927)

Ankara Radyosunun yayına başlaması ( Kasım 1927)

Hoş geldiniz, onlineodev.com sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.
...