20 kez görüntülendi
Sosyal Bilgiler kategorisinde 19 113 7

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
7 31 10
tarafından düzenlendi

Rönesans ve Reform hareketlerinin etkisiyle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişmelerin yaşandıǧı döneme Aydınlanma Çaǧı denir.

Aydınlanma Çaǧı'nın Sonuçları

 • Aydınlanma Çaǧı’nda her konuda aklın üstünlüǧüne, bilimsel araştırmalarda doǧayı incelemeye, deney ve gözlem yapmaya önem verildi.
 • Aydınlanma Çaǧı düşünürleri hemen hemen her konuyu incelediler. Toplum, doǧa, insan, siyaset, ekonomi ve tarih alanında yeni fikirler ve düşünürler ortaya çıktı.
 • Insan hakları, hümanizm (Insan sevgisi) gibi düşünceler gelişmiştir.
 • Aydınlanma Çaǧı’nda meydana gelen bilim ve teknolojideki gelişmeler Sanayi In- kılâbı ve Fransız Ihtilali gibi evrensel sonuçları olan olayların temelini oluşturmuştur.
 • Bu dönemde birçok bilim insanı fikirleri ve düşünceleriyle bilime katkıda bulundular. 
 • Newton, fizik ve matematik alanında çalışmalar yapmıştır.
 • Kopernik, evrende Güneş merkezli bir sistem olduǧunu ve Güneş'in Dünya etrafın- da deǧil, Dünya'nın Güneş etrafında döndüǧünü ispatlamıştır.
 • Galileo, Dünya'nın yuvarlak olduǧunu ispatlayarak kilise tarafından benimsenen Dünya'nın düz olduǧu görüşünü yıkmıştır.
 • Descartes, bilimsel bilgiye ancak matematikle ulaşılabileceǧini öne sürmüş ve analitik geometriyi geliştirmiştir.
 • Jean Jacques Rousseau, baskıcı düşüncelere karşı çıkarak demokrasinin doǧma- sına ve gelişmesine katkıda bulunmuştur.
 • Mozart ve Bach müzik alanında dünyaca bilinen eserler vermişlerdir.

 Batı'da yaşanan bilimsel gelişmeler, Avrupa’yı Aydınlanma Çaǧı’na hazırlarken Os- manlı Devleti’nde tam tersi bir durum yaşanmıştır. XV. ve XVI. yüzyıllarda bilimde zir- vede olan Osmanlı Devleti, XVII. yüzyıldan itibaren gerilemeye başladı. Eǧitim kurum- larında yavaş yavaş pozitif bilimlere yönelik çalışmalar azaldı.

...