15 kez görüntülendi
Sosyal Bilgiler kategorisinde 19 113 7

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
7 31 10

18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başları arasında Ingiltere'de başlayan, hayvan ve insan gücü yerine buhar gücüyle çalışan makinelerin kullanılmasıyla başlayan sürece "Sanayi Inkılabı" denilmektedir.

Sanayi Inkılabı, Ingiltere’de başladı ve Avrupa ülkelerine yayıldı.

Aydınlanma Çaǧ'ında ki bilim insanları, bilim ve teknoloji alanında önemli buluşlar yaptılar. Bu buluşların üretim alanında kullanılmasıyla “Sanayi İnkılâbı” gerçekleşmiş oldu.

Sanayi İnkılabının Sonuçları

  • El tezgahlarından fabrikalara geçildi.
  • İnsan ve hayvan gücünün yerini makineler aldı.
  • İnsan gücüne duyulan ihtiyacın azalması ile köyden kente göçler oldu. Fabrikalarda çalışan kişi sayısı artınca işçi sınıfı ortaya çıktı.
  • Çocuk, kadın ve işçilerin zor şartlarda düşük ücretle çalıştırılması sonucunda işçi haklarını korumak için sendikalar kuruldu.
  • Fabrikalarda hızlı üretim ile birlikte ham maddeye ihtiyaç arttı.
  • Seri üretimle beraber üretim fazlası malları satmak için pazara ihtiyaç duyuldu. Bu yüzden sömürgecilik faaliyetleri hız kazandı.
  • Ham madde ve pazar arayışı, ekonomik rekabete, bu da Birinci Dünya Savaşı’na neden oldu.

Sanayi İnkılabı sonrasında Avrupalı devletler fabrikalarda ucuz ve seri üretim gerçekleştirirken Osmanlı Devleti atölye gibi küçük işletmelerde üretim yapmaktaydı. Daha yüksek fiyata mal olan yerli ürünlerin Avrupalı ürünlerle rekabet gücü azaldı. Bu durum Osmanlı topraklarını Avrupalı devletler açısından ham madde temin edilecek bir kaynak ve aynı zamanda üretilen malların satılacaǧı bir pazar haline getirdi.

...