16 kez görüntülendi
Sosyal Bilgiler kategorisinde 26 126 8

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
5 14 7

202. Sayfa

Sizce Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize en büyük armağanı nedir?

Cevap: En büyük armağanı yönetim şeklimiz olan Cumhuriyet’tir.

203. Sayfa

Atatürk, temsil heyeti oluşturulurken üyelerinin seçimle belirlenmesini ve bu üyelerin Millî Mücadele’ye ait kararları almasını sağlamıştır. Atatürk’ün bu şekilde hareket etmesinin sebebi ne olabilir? Yazınız.

Cevap: Atatürk’ün demokrasiye verdiği önemi göstermektedir.Atatürk çoğulculuk ve demokrasiye çok inanmıştır.Bu nedenle Cumhuriyet rejimini seçmiştir.

Millî Mücadele yıllarında yayınlanan gazetelere İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye isimlerinin verilmesinin sebepleri ne olabilir? Yazınız.

Cevap: Atatürk halkın iradesine ve kararlarına saygı duymuştur.”Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” özdeyişi ile de bunu desteklemiştir.Bu nedenle gazetelere bu isimleri vermiştir.

204. Sayfa

Atatürk’ün kadınlara seçme seçilme hakkını vermesi demokrasinin hangi ilkeleriyle ilişkilendirilebilir? Söyleyiniz.

Cevap: Eşitlik, katılımcılık ve çoğulculuk ilkeleri ile ilişkilidir.

205. Sayfa

Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni bir partinin kurulmasına neden ihtiyaç duyulmuş olabilir? Söyleyiniz.

Cevap: Demokrasinin tam anlamıyla işleyebilmesi için çok partili siyasi yaşama geçilmesi gerekiyordu. Birden çok siyasi partinin olması halkın seçme hakkını kullanması ve hükûmetin
denetlenebilmesi açısından daha demokratik bir ortam oluşturacaktı. Bu durumu fark eden Atatürk bu konuda çalışmalar yaptırmış ve çok partili yaşama geçiş denemeleri bu şekilde
gerçekleşmiştir.

Aşağıda verilen bilgileri uygun oldukları döneme göre işaretleyiniz.

İlk Çok Partili Hayata Geçiş Denemesi – Kadınlara Seçme Hakkı Verilmesi – Çok Partili Hayata Geçilmesi

Cevap:

image

...