11 kez görüntülendi
Sosyal Bilgiler kategorisinde 5 15 7
tarafından düzenlendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
3 15 5

122. Sayfa

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

Cevap:

(Y ) 1. Ülkemizin her yeri aynı oranda göç alır.
(D ) 2. Göç, ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle insanların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitmesidir.
(D ) 3. Çatalhöyük’ün yerleşim yeri olarak seçilmesinde bölgenin verimli tarım arazilerine sahip olması etkili olmuştur.
(Y ) 4. Ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu yerler nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerdir.
(D ) 5. Bir yerin su kaynaklarının fazla, yer şekillerinin düz ve tarıma elverişli olması o yerin nüfusunun kalabalık olmasında etkilidir.

Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.
(İstanbul, nüfus, demografi, doğal, beşerî, Adana, hizmet, tarım)

Cevap:

1. Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde insan etkisi dışında kendiliğinden ortaya çıkan özelliklere DOĞAL faktörler denir.
2. Sahip olduğu elverişli yeryüzü şekilleri, iklim şartları ve ekonomik faaliyet çeşitliliği ile
Türkiye’nin en yoğun nüfusa sahip şehri İSTANBUL
3. Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına NÜFUS denir.
4. Nüfusun dağılımını etkileyen faktörlerden insan etkisiyle olanlara BEŞERİ faktörler denir.
5. Az gelişmiş ülkelerde TARIM sektöründe çalışan insan sayısı daha fazladır.

123. Sayfa

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması durumunda karşılaşılan sorunlardan birisi değildir?
A) İhtiyaçlarımızın karşılamakta zorlanırız C) İstediğimiz yeri gezemeyiz
B) İstediğimiz işte çalışamayız D) İstediğimiz her yere yerleşemeyiz

Cevap: A

2. TÜİK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda nüfusa ait birtakım demografik bilgilere ulaşırız.
Aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenmek isteyen birinin TÜİK’e başvurmasına gerek yoktur?
A) Yaşadığı yerin kır nüfusunu ve kent nüfusunu öğrenmek isterse
B) Yaşadığı yerin yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımını öğrenmek isterse
C) Yaşadığı yerde çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımını öğrenmek isterse
D) Yaşadığı yerden yurt dışında çalışmaya gidenlerin eğitim durumunu öğrenmek isterse

Cevap: C

3. Ali: Üniversite eğitimi almak amacıyla göç etmiştir.
Selin: Tam donanımlı bir hastanede tedavi görmek amacıyla göç etmiştir.
Burak: Fabrikada çalışan abisinin yanında çalışmak için göç etmiştir.
Aylin: İklimi daha sıcak olan deniz kenarındaki bir şehre göç etmiştir.
Aşağıda göç etme sebebi yanlış verilen kişi hangisidir?
A) Ali : Eğitim amacıyla C) Burak: Ekonomik sebeple
B) Selin: Sağlık sebebiyle D) Aylin: Doğal afet sebebiyle

Cevap: D

4. Nüfus artışının hızlı olduğu yerlerde işsizlik, gecekondulaşma, altyapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların betonlaşması ve çevre kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır. Buna göre ülkemizde aşağıdaki yerlerden hangisinde bu sorunlar daha az yaşanır.
A) Ege kıyıları C) Akdeniz kıyıları B) Marmara kıyıları D) Anadolu’nun doğusunun dağlık kesimleri

Cevap: D

Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.
Karadeniz kıyılarında yerleşmek için düzlükler azdır. İnsanlar evlerini yamaçlardaki tarlalarının yanına yaparlar. Bu durum evlerin birbirinden uzak ve dağınık olmasına neden olmuştur.
İç Anadolu’da yerleşmek için geniş düzlükler fazladır. Yağışın az olması su kaynaklarının etrafında toplu yerleşmelerin oluşmasında etkili olmuştur.
İki ayrı yerleşim alanının farklı özellikler göstermesinde etkili olan nedenler size göre nelerdir? Yazınız.

Cevap: Coğrafi özelliklerden dolayı.Çünkü coğrafi özellikleri yerleşimi etkilemektedir.

...