22 kez görüntülendi
Türk Dili ve Edebiyatı kategorisinde 12 27 9

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
43 86 9

Dilimizdeki kelimeler 3 farklı yapıda bulunur. Bunlar basit, türemiş ve birleşik kelimelerdir. 

Basit Kelimeler

Basit kelimeler yapım eki almamış kök halinde bulunan kelimelerdir, çekim eki alabilirler.

Örnekler:

 • Benim kalemim dolaptaymış.
 • Kitaplıktan birkaç tane tarih kitabı aldım.
 • Ağaca çıkarken ince dallara tutunma.

 

Türemiş Kelimeler

Türemiş kelimeler bir veya birden fazla yapım eki almış gövde halinde bulunan kelimelerdir, çekim eki alabilirler.

Örnekler:

 • Kitaplığımı yenilemem gerekli. (kitap-lık)
 • Geçen sene aldığım gözlük kırıldı. (göz-lük)
 • Temizlik yapmaya bayılıyor. (temiz-lik)

Birleşik Kelimeler

Belirli kurallarla veya bazı ses olaylarıyla birden fazla kelimenin birleşmesiyle oluşan kelimelerdir. Yapılarına ve oluşumlarına göre 2 başlıkta incelenir.

Yapılarına Göre Birleşik Kelimeler

Yapılarına göre birleşik kelimeler birleşik isim ve birleşik fiil olmak üzere 2 alt başlıkta incelenir.

Birleşik İsim

En az iki kelimenin birleşmesiyle oluşan isimlerdir.

Örnekler:

 • Karadeniz
 • Yenişehir
 • Kapkaç
 • Bilgisayar
 • Ateşböceği
 • Hanımeli

Birleşik Fiil

En az iki kelimenin birleşmesiyle oluşan fiillerdir. Birleşik fiiller 3 farklı yolla oluşur.

Kurallı Birleşik Fiiller

Fiillere belirli ekler getirilerek birleşik fiil oluşturulur. Kurallı birleşik fiiller 4 alt başlıkta incelenir.

 • Yeterlilik Fiili: Fiillere “-ebil” yardımcı fiili getirilerek birleşik fiil yapılır. Cümleye “gücü yetme, rica” anlamları katar.
 • Yarın okuldan sonra gelebilir misin?
 • Bunu ancak kardeşim yapabilir.
 • Arabayı yarın sabah yıkayabilirim.

NOT: Yeterlilik fiilin olumsuzunda“-ebil” eki “-ama/ -eme” şeklinde kullanılır. Hem olumsuzluk eki hem de yeterlilik fiili eki de kullanılabilir.

 • Bu hafta ziyaretine gelmem. (gelirim)
 • Bu cümlede sadece olumsuzluk eki vardır.

Bu hafta ziyaretine gelemem. (gelebilirim)

 • Bu cümlede yeterlilik fiilinin olumsuzu vardır.

Bu hafta ziyaretine gelemeyebilirim.

 • Hem olumsuzluk hem de yeterlilik fiilinin eki bir arada kullanılmıştır.

Tezlik Fiili: Fiillere “-iver” yardımcı fiili getirilerek birleşik fiil yapılır. Cümleye “tezlik, çabukluk” anlamları katar.

 • Yemekten önce ekmek almaya gidiver.
 • Şu dosyaları ofisteki raflara yerleştiriver.
 • Bulaşıkları görünce yıkayıverdim.
 • Bu hafta da halı sahaya gitmeyiver.
 • Tatilde telefonla vakit geçirmeyiver.

Sürerlik/ Sürerlilik Fiili: Fiillere “-edur/ -ekal/ -egel” yardımcı fiilleri getirilerek birleşik fiil yapılır. Cümleye “eylemin devam ettiği” anlamını katar. Olumsuzu bulunmamaktadır.

 • Sen işini hallededur.
 • Söylediklerini duyunca bakakaldım.
 • Bu alanda yıllardır süregelen çalışmalarımız var.

Yaklaşma Fiili: Fiillere “-eyaz” yardımcı fiili getirilerek birleşik fiil yapılır. Cümleye “hemen hemen” anlamını katar. Olumsuzu bulunmamaktadır.

 • Kardeşim merdivenden düşeyazdı.
 • Uçurumun dibinde öleyazdı.
 • Hazırladığımız raporları sileyazdı.

Yardımcı Fiille Kurulan Birleşik Fiiller

İsim veya isim soylu kelimelerden sonra “etmek, olmak, kılmak, eylemek ve buyurmak” yardımcı fiillerinin gelmesiyle oluşur.

NOT: Birleşme sırasında ses olayı varsa bitişik ses olayı yoksa ayrı yazılır.

Örnekler:

 • Yardım etmek
 • Namaz kılmak
 • Sabretmek
 • Kabul buyurmak
 • Kaydolmak
 • Terk etmek
 • Yok etmek
 • Reddetmek

Anlamca Kaynaşmış/ Deyimleşmiş Birleşik Fiiller

Birden fazla kelimenin birleşmesiyle oluşurlar, deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir.

Örnekler:

 • Sonunda müdürün gözüne girdin.
 • Dediklerime hiç kulak asmadı.
 • Son olaylardan sonra kesenin ağzını açtı.
 • Zar zor yakayı kurtardım.
 • Bizim arkamızdan bir dolap çeviriyor kesin.

Oluşumlarına Göre Birleşik Kelimeler

Oluşumlarına göre birleşik kelimeler 3 alt başlıkta incelenir.

Anlam Kaymasıyla Oluşan Birleşik Kelimeler

Anlam kaymasıyla oluşan birleşik kelimelerin anlamlarından uzaklaşmalarına göre 3 farklı oluşumu vardır.

 • Tüm kelimelerin anlam kaybetmesi: aslanağzı, katırtırnağı, devetabanı, suçiçeği…
 • Kelimelerden sadece birincinin anlam kaybetmesi: Adamotu, yayınbalığı…
 • Kelimelerden sadece ikincinin anlam kaybetmesi: yerelması, karafatma…

Ses Değişimiyle Oluşan Birleşik Kelimeler

Birleşen kelimelerden birincisinin son hecesinin düşmesiyle ve ikinci kelimeyle kaynaşmasıyla oluşurlar.

Örnekler:

 • cuma+ertesi = cumartesi
 • kahve+altı = kahvaltı
 • ne+için = niçin
 • pazar+ertesi = pazartesi

Tür Değişimiyle Oluşan Birleşik Kelimeler

Birleşen kelimelerin türü fark etmeksizin birleşme sonucu oluşan kelimenin isim olmasıdır.

 • sık + boğaz = sıkboğaz (fiil + isim = isim)
 • gider + ayak = giderayak (fiil + isim = isim)
 • hacı + yatmaz = hacıyatmaz (isim + fiil = isim)
onlineodev.com'a hoş geldiniz, sorularınızın öğrenciler tarafından veya diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için uygun bir ortam sağlar. Bilginle sende bu yardımlaşmaya destek ol.

32.0k soru

32.5k cevap

77 yorum

766 kullanıcı

...