onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
51 kez görüntülendi

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Bertrand Russell’a göre yöntem, duyulur dünya ile bilim arasında bir köprü kurma çabasından ibarettir. Bu ifadeden hareketle yöntemin bilimdeki işlevini şöyle bir cevap verebiliriz:

Yöntem, bilimde, duyulur dünyadan elde edilen verileri mantıksal ve sistematik bir şekilde analiz etmek, yorumlamak ve açıklamak için kullanılan bir araçtır. Yöntem, bilimin amacı olan gerçekliği kavramaya ve bilgi üretmeye yardımcı olur. Yöntem, bilimin özellikleri olan nesnellik, evrensellik, geçerlilik ve güvenilirlik sağlar.

Bilimde kullanılan yöntemlerin başlıcaları şunlardır:

  • Gözlem yöntemi: Duyulur dünyadaki olguları dikkatli ve sistematik bir şekilde izlemek, kaydetmek ve sınıflandırmak için kullanılan yöntemdir. Gözlem yöntemi, bilimsel araştırmanın ilk aşamasıdır. Gözlem yöntemi, bilime veri sağlar.
  • Deney yöntemi: Duyulur dünyadaki olguları belirli koşullar altında yapay olarak oluşturmak, değiştirmek ve etkilemek için kullanılan yöntemdir. Deney yöntemi, bilimsel araştırmanın ikinci aşamasıdır. Deney yöntemi, bilime kanıt sağlar.
  • Matematiksel yöntem: Duyulur dünyadaki olguları sayısal ve sembolik bir dil ile ifade etmek, ilişkilendirmek ve çözmek için kullanılan yöntemdir. Matematiksel yöntem, bilimsel araştırmanın üçüncü aşamasıdır. Matematiksel yöntem, bilime formül sağlar.
  • Mantıksal yöntem: Duyulur dünyadaki olguları akıl yürütme kuralları ile çıkarsamak, genelleştirmek ve sonuçlandırmak için kullanılan yöntemdir. Mantıksal yöntem, bilimsel araştırmanın dördüncü aşamasıdır. Mantıksal yöntem, bilime önerme sağlar.

Onlineodev.com, ödevlerinizde başarıya ulaşmanız için size destek olur.!

2024 LGS Matematik Soru Çözümleri

...