onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
4 kez görüntülendi
İnkılap Tarihi kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
tarafından 6 15 101

Cumhuriyetçilik ilkesinin Türk inkılabına etkileri, hem siyasi hem de sosyal alanda çok önemlidir. Cumhuriyetçilik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini, yönetim biçimini ve ulusal kimliğini belirlemiştir. Cumhuriyetçilik ilkesinin Türk inkılabına etkilerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Cumhuriyetçilik ilkesi, Türk milletine egemenliğini geri kazandırmıştır. Egemenlik, artık bir kişi, aile veya zümreye değil, ulusa aittir. Ulus, kendi kendini yönetme hakkına sahiptir. Ulus, seçme ve seçilme hakkıyla, kendi temsilcilerini ve devlet başkanını belirler.
  • Cumhuriyetçilik ilkesi, Türk devletini laikleştirmiştir. Din ve devlet işleri ayrılmıştır. Devlet, dini kurum ve kurallardan bağımsızdır. Devlet, tüm vatandaşlara din ve vicdan özgürlüğü sağlar. Devlet, eğitim, hukuk, kültür gibi alanlarda çağdaş ve bilimsel esaslara dayanır.
  • Cumhuriyetçilik ilkesi, Türk toplumunu demokratikleştirmiştir. Toplum, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü bir anlayışa kavuşmuştur. Toplum, farklı görüş, düşünce ve inançlara saygılıdır. Toplum, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve adalet ilkesine bağlıdır.
  • Cumhuriyetçilik ilkesi, Türk kültürünü millileştirmiştir. Kültür, ulusal kimlik, değer ve çıkarlarla uyumlu hale getirilmiştir. Kültür, ulusal birlik, bağımsızlık ve kalkınma hedeflerine hizmet eder. Kültür, Atatürk ilke ve inkılaplarına göre şekillenir.
  • Cumhuriyetçilik ilkesi, Türk eğitimini çağdaşlaştırmıştır. Eğitim, parasız, zorunlu ve birleştirilmiştir. Eğitim, herkese eşit fırsatlar sunar. Eğitim, bilimsel, akılcı ve evrensel esaslara dayanır. Eğitim, teknolojik ve mesleki gelişmelere açıktır.
  • Cumhuriyetçilik ilkesi, Türk kadınını özgürleştirmiştir. Kadın, erkeklerle eşit haklara sahip olmuştur. Kadın, seçme ve seçilme hakkını kazanmıştır. Kadın, eğitim, çalışma, siyaset, sanat gibi alanlarda yer almıştır. Kadın, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmuş ve geliştirmiştir.

Cumhuriyetçilik ilkesi, Türk inkılabının temelini oluşturan ve bugüne kadar da geçerliliğini koruyan bir ilkedir. Cumhuriyetçilik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişmesini, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasını ve uluslararası alanda saygın bir konumda olmasını sağlamıştır. Cumhuriyetçilik ilkesi, Türk milletinin Atatürk’ün gösterdiği yolda yürümesinin ve onun emanetine sahip çıkmasının en önemli güvencesidir.


...