onlineodev.com`u daha etkin ve verimli kullabilmeniz için, yandex.com.tr, bing.com, yahoo.com gibi arama motorlarını kullanmanızı tavsiye etmektedir.
3 kez görüntülendi
İnkılap Tarihi kategorisinde tarafından 6 15 101

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme

Halifeliğin kaldırıldığı gün (3 Mart 1924) çıkarılan diğer kanunlar şunlardır:

  • Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması: Bu kanunla, din işlerini ve vakıfları yöneten bakanlık lağvedilmiş, yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Böylece, devletin dini kurumlar üzerindeki denetimi artırılmış, din ve devlet işleri ayrılmıştır.
  • Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti’nin kaldırılması: Bu kanunla, askeri işleri yürüten bakanlık kaldırılmış, yerine Millî Savunma Bakanlığı kurulmuştur. Böylece, askeri kurumların sivil otoriteye bağlılığı sağlanmış, askeri vesayetin önüne geçilmiştir.
  • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun getirilmesi: Bu kanunla, eğitim birliği sağlanmış, medrese ve diğer özel okullar kapatılmış, bütün okullar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Böylece, eğitimde çağdaşlaşma ve laikleşme yolunda önemli bir adım atılmıştır.
  • Halifeliğin kaldırılması: Bu kanunla, Osmanlı Devleti’nden devralınan halifelik makamı ortadan kaldırılmış, halife Abdülmecid Efendi yurtdışına çıkarılmıştır. Böylece, devletin laikleştirilmesi yolunda yapılmış siyasi bir devrim gerçekleştirilmiştir.
...